България

Информационен сайт

Цел
Внос в Русия от България
Внос в Русия от България
Анализ на вноса от България в Русия

Вносът в Русия от България за периода януари, 2019-януари, 2020 възлиза на $604 млн.

Основно са внесени "машини и оборудване " (32%), "продукти от химическата промишленост" (31%).

България за Русия е партньор №51 с дял от 0.2%.

продукти
партньори
© 2022 Наша Болгария  ·  

Темата е от GoodwinPress.ru

Търсене

"Столицата на България",

Затвори търсенето